โรงงานรองเท้าในเวียดนาม

โรงงานรองเท้า

· ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2546
· บุคลากร: 2000
· พื้นที่: 30,000 ตร.ม
· สินค้า: รองเท้าแตะ รองเท้าแตะ รองเท้าลำลองสำหรับสุภาพสตรี รองเท้าผ้าใบ ฯลฯ
· กำลังการผลิต : 300,000 คู่/เดือน 3,600,000 คู่/ปี
.ความจุตัวอย่าง: 500 คู่/เดือน

20220507180655
20220507180706

จังหวัด

.กำลังการผลิตปี 2556
.รายวัน - 1,300 คู่ต่อบรรทัด
.เดือน - 100,000 คู่
.รายปี - 1,200,000 คู่
.เย็บ 986,160 คู่
.ยอดประกอบ 1,214,400 คู่.
· พนักงาน 410 คน
· เส้นเย็บกลุ่ม 6 เส้น

_20220507180701
20220507180632
20220507180711