กระบวนการผลิตผ้า

กระบวนการทอ

การตรวจสอบผ้าของเราสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ สำหรับตลาดสหภาพยุโรปคือมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป

ขั้นตอนการถัก

การตรวจสอบผ้าของเราสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ สำหรับตลาดสหภาพยุโรปคือมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป