กระบวนการผลิตผ้า

กระบวนการทอ

การตรวจสอบผ้าของเราสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาถือเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ สำหรับตลาดสหภาพยุโรปคือมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป

กระบวนการถัก

การตรวจสอบผ้าของเราสำหรับตลาดสหรัฐอเมริกาถือเป็นมาตรฐานหนึ่งในสี่ สำหรับตลาดสหภาพยุโรปคือมาตรฐานสากลของสหภาพยุโรป